Na mocy rozporządzenia, uchwalonego wczoraj przez Radę Ministrów, każdy z
nowych odcinków torów, którymi pociągi dojadą do Centralnego Portu
Komunikacyjnego i Warszawy, otrzymał numer i został włączony do wykazu linii
kolejowych o znaczeniu państwowym. To istotny krok w przygotowaniach do
inwestycji związanych z budową CPK.

Przyjęta wczoraj przez rząd nowelizacja rozporządzenia w sprawie wykazu
linii kolejowych o znaczeniu państwowym z 17 kwietnia 2013 r. uwzględnia
wszystkie połączenia, których budowa wynika z Koncepcji przygotowania i
realizacji CPK przyjętej przez rząd 7 listopada 2017 r. Szczegóły Programu
Kolejowego CPK przedstawił po południu na konferencji na stacji Łódź
Fabryczna premier RP Mateusz Morawiecki.

Kolejowa części Programu CPK zakłada budowę 1600 km nowych linii
prowadzących z 10 kierunków do Portu Lotniczego Solidarność i Warszawy. Będą
one łączyły miasta wojewódzkie ze stolicą Polski i CPK, a także wzajemnie
między sobą. Będą również zapewniały spójność krajowej sieci kolejowej. W
ramach etapu zero, który powinien być gotowy przed uzyskaniem przez Port
Solidarność zdolności operacyjnej, wybudowane zostanie 140 km nowych linii:
głównie na trasie Warszawa – CPK – Łódź. Ta inwestycja umożliwi przejazd z
CPK do Warszawy w czasie 15 minut, a z CPK do Łodzi w ok. 25 minut.

– Przystępujemy do realizacji bardzo konkretnych planów. Polska ma szansę
stać się centrum gospodarczym środkowej Europy, a CPK jako największy hub w
regionie biznesowym sercem tego obszaru – powiedział premier Mateusz
Morawiecki. – Nadszedł czas, żeby dać polskiej kolei nowy impuls do rozwoju.
Zależy nam, żeby mieszkańcy wszystkich regionów w Polsce, z miast i wsi,
mieli równy dostęp do kolei, żeby mogli wygodnie podróżować do każdego
zakątka kraju. Te inwestycje zapewnią szkielet systemu transportowego
państwa. Nie waham się powiedzieć, że CPK to projekt epokowy ­- dodał.

Przyjęcie nowych zapisów ułatwi w przyszłości procesy inwestycyjne w ramach
Programu Kolejowego CPK. Łączna długość linii o znaczeniu państwowym, czyli
uzasadnionych względami gospodarczymi, społecznymi, ekologicznymi lub
obronnymi, których budowa wynika z Koncepcji CPK, wynosi ponad 1600 km.
Dokładna ich długość będzie znana po przeprowadzeniu prac koncepcyjnych i
projektowych.

– Przyjęte przez rząd rozporządzenie uwzględniło całą projektowaną sieć
linii kolejowych, wskazaną w Koncepcji CPK, w wykazie linii o znaczeniu
państwowym. To pokazuje, jak ważną i uniwersalną inwestycją jest CPK. Będzie
to nie tylko nowoczesne lotnisko przesiadkowe, bardzo potrzebne w Polsce i w
tej części Europy, ale dzięki inwestycjom kolejowym także przedsięwzięcie,
które pomoże lepiej skomunikować całą Polskę – wyjaśnił Mikołaj Wild,
pełnomocnik rządu ds. CPK.

Wiceminister wskazał przykłady miast, które dziś są pod względem
transportowym białymi plamami, a do których dzięki inwestycjom CPK dojazd ma
być łatwiejszy. Znalazły się wśród nich min. Płock, Grudziądz, Łomża,
Ostrołęka, Busko Zdrój i Jastrzębie-Zdrój. 

– To rozporządzenie to kamień milowy na drodze do realizacji Programu
Kolejowego CPK. Korzyści z inwestycji kolejowych są niezaprzeczalne. Z ponad
100 polskich miast będziemy mogli bezpośrednio dojechać do Portu Solidarność
i Warszawy w czasie nie dłuższym niż 2,5 godziny. Zadania realizowane w
ramach Programu Kolejowego CPK pozwolą nam działać na rzecz zrównoważenia
transportu w Polsce. Dzisiaj charakteryzuje się on niedostatecznym rozwojem
kolei i opiera w nadmierny sposób na infrastrukturze drogowej – mówi Piotr
Malepszak, pełniący obowiązki prezesa CPK. 

Przyjęcie rozporządzenia zostało poprzedzone uporządkowaniem wskazanej w
Koncepcji CPK sieci linii, nadaniem im numerów oraz określeniem punktów
początkowych i końcowych. Każda z 10 kolejowych „szprych”, prowadzących do
CPK, składać się będzie z nowych odcinków sieci oraz z wyremontowanych lub
zmodernizowanych fragmentów istniejącej infrastruktury. Na potrzeby budowy
tego kolejowego systemu doszło do podziału zadań inwestycyjnych między
spółkę CPK, która odpowiada za budowę nowych szlaków, i PKP PLK, w gestii
której jest modernizacja tych istniejących. To pierwszy od ponad 30 lat
program budowy nowych linii kolejowych w Polsce.

Odcinki kolejowe dużych prędkości i szprychy prowadzące do CPK pozwolą
uzyskać większą spójność sieci i umożliwić jej pełne wykorzystanie. W
przygotowaniu jest Program Wieloletni CPK, który określi, jakie konkretnie
inwestycje lotniskowe, kolejowe i drogowe będą realizowane w ramach obsługi
CPK i jakie finansowanie w kolejnych latach będzie na to potrzebne. 

Łączna długość linii kolejowych w Polsce wynosi dziś ponad 19 tys. km. Od
początku lat 90. zostało rozebranych ponad 5 tys. km linii. Nowe inwestycje
są potrzebne, ponieważ budowa szlaków kolejowych na dużą skalę nie odbywała
się w Polsce od lat 80., kiedy zakończono realizację Linii
Hutniczo-Siarkowej, a wcześniej Centralnej Magistrali Kolejowej. 

Źródło: Biuro Prasowe CPK