Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) znacząco podniósł poprzeczkę liniom lotniczym w zakresie roszczeń odszkodowawczych za opóźnione bądź odwołane loty. Decyzja z 24 października potwierdziła, że ​​karty pokładowe nie będą już dłużej potrzebne do zgłoszenia roszczenia, co ułatwia proces wnioskowania o odszkodowanie za zakłócony lot.

Postanowienie TSUE jest wiążące dla wszystkich państw członkowskich UE i znosi zastosowanie poprzedniego wyroku francuskiego Sądu Najwyższego z 14 lutego 2018 r., zgodnie z którym konieczne było posiadanie karty pokładowej, aby potwierdzić obecność na lotnisku lub wejście na pokład samolotu i móc starać się o odszkodowanie. Argument o konieczności posiadania kart pokładowych działał wówczas na korzyść linii lotniczych i był wykorzystywany jako pretekst do uchylenia się od wypłaty odszkodowań.

Zgodnie z Rozporządzeniem (WE) 261/2004, pasażerowie są uprawnieni do odszkodowania w wysokości do 600 € za 3 godziny opóźnienia lub więcej, a także w przypadku odwołanego lotu i nieuzasadnionej odmowy przyjęcia na pokład. Przepis ma zastosowanie dla wszystkich lotów w obrębie, do lub z UE, a także linii lotniczych zarejestrowanych w Unii Europejskiej

Nowa era w ochronie pasażerów

Wyrok TSUE to wyraźny komunikat do linii lotniczych, że prawa pasażerów w zakresie dochodzenia roszczeń powinny być bezwzględnie przestrzegane i należy działać na korzyść konsumenta, zamiast zniechęcać go do składania wniosku poprzez żądanie dokumentów, które nie są konieczne do jego rozpatrzenia. Karta pokładowa jedynie potwierdza informacje, które linia lotnicza powinna mieć w swoim systemie, a obowiązek jej zachowania i przedstawienia w procesie reklamacyjnym był próbą utrudnienia dochodzenia roszczeń pasażerów i uniknięcia odpowiedzialności za wypłatę odszkodowania.

Ten przełomowy wyrok pokazuje, że sądy stoją po stronie pasażerów. Decyzja TSUE wzmacnia Rozporządzenie (WE) 261/2004 i stanowi przełom w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych w innych krajach. Tendencja wzmacniania praw pasażerów narasta, co widać również po niedawnych zmianach regulacji dotyczących ochrony pasażerów lotniczych w Kanadzie. Na mocy wyroku, pasażerowie z UE będą mieli nie tylko lepszą ochronę w przyszłości, ale też będą mogli ponownie składać wnioski, które zostały wcześniej odrzucone przez linie lotnicze, ze względu na brak kart pokładowych – mówi Kamila Szczygieł, adwokat w GIVT, firmie zajmującej się uzyskiwaniem odszkodowań za opóźnione lub odwołane loty. Postanowienie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej będzie miało korzystny wpływ na prawa pasażerów linii lotniczych i jest wiążące dla wszystkich krajów Unii Europejskiej. Pasażerowie, których może dotyczyć, powinni sprawdzić, czy problem z lotem uprawnia ich do rekompensaty finansowej, niezależnie od zmiany trasy lub zwrotu biletu. Poszczególne kraje mają bowiem różne okresy dochodzenia roszczeń o odszkodowanie za opóźniony bądź odwołany lot.

Źródło, zdjęcie: GIVT