Drony coraz intensywniej opanowują przestrzeń powietrzną, są przyszłością dla wielu sektorów i coraz częściej wykorzystuje się je do celów cywilnych, powierza zadania kontrolne, nadzorcze czy transportowe. Unia Europejska widząc skalę zjawiska wprowadziła w lipcu zeszłego roku rozporządzenie, które przewiduje  obligatoryjną akredytację dla jednostek certyfikujących bezzałogowe systemy. W rezultacie pod koniec 2019 roku Polskie Centrum Akredytacji otworzyło ścieżkę akredytacyjną w obszarze bezzałogowych systemów powietrznych. Film informacyjny na ten temat dostępny jest pod adresem:

Zakłada się, że w ciągu najbliższych pięciu lat, liczba dronów może wzrosnąć dziesięciokrotnie. Pomimo wielu zalet użytkowania dronów, eksperci stawiają pytanie o bezpieczeństwo urządzeń, które latają nad naszymi głowami, bez stosownej certyfikacji.

„Mamy do czynienia z sytuacją, w której na rynku europejskim sprawa bezzałogowych statków powietrznych musi być uregulowana. Nowa regulacja europejska wymaga od dostawcy, producenta, bezzałogowych systemów powietrznych zaangażowania jednostek notyfikowanych, które aby uzyskać taki status muszą uzyskać stosowną akredytację”. – wyjaśnia Krzysztof Woźniak, Kierownik Działu Akredytacji Inspekcji, Certyfikacji Wyrobów
i Osób, Polskie Centrum Akredytacji.

„W interesie jednostek oceniających zgodność, ale również gospodarki polskiej i unijnej jest, aby takie jednostki pojawiły się na rynku. Do dziś, w żadnym kraju europejskim nie powołano jednostek notyfikowanych do tego rozporządzenia. Przewaga konkurencyjna wynikająca
z powołania pierwszych jednostek notyfikowanych w tym obszarze, może być postrzegane jako atut w działalności gospodarczej.”  – dodał K. Woźniak z Polskie Centrum Akredytacji.

Akredytacja daje pewność, że systemy (maszyna i operator lub maszyna autonomiczna) są sprawne, bezpieczne, godne pokładanych w nich nadziei, co do wykonywanych misji. Więcej informacji na temat akredytacji bezzałogowych systemów powietrznych znaleźć można
w Komunikacie nr 306 / DA-11, który jest dostępny na stronie:

https://www.pca.gov.pl/opca/wydarzenia/aktualnosci/komunikat-nr-306-da-11,481.html

Źródło: Polskie Centrum Akredytacji