W ostatnich dniach kolejne kraje podejmują coraz bardziej rygorystyczne środki w celu spowolnienia rozprzestrzeniania się epidemii koronawirusa COVID-19. Niektóre państwa nałożyły ograniczenia w ruchu podróżnych z Francji, Holandii i innych krajów Europy. We Francji ogłoszono trzeci poziom zagrożenia zdrowia publicznego, który wymaga zawieszenia pracy 9od ostatniego weekendu) wszystkich firm i instytucji usługowych, których znaczenie nie jest strategiczne.

W obliczu rosnących ograniczeń w zakresie możliwości podróżowania i silnego spadku popytu, który spowodował zmniejszenie ruchu lotniczego i sprzedaży w ciągu ostatnich kilku tygodni, Grupa AIR FRANCE KLM jest zmuszona stopniowo ograniczać swoją działalność w ciągu następnych dni. Grupa zredukuje liczbę oferowanych miejsc (ASK- available seat kilometers) potencjalnie o 70% do 90%.

Ograniczenie w oferowaniu ma trwać dwa miesiące, podczas których Grupa będzie monitorować rozwój sytuacji i w razie potrzeby na bieżąco dostosowywać swoje działania.

W wyniku tej sytuacji Air France uziemi całą flotę Airbusa 380, a KLM całą flotę Boeinga 747.

Grupa AIR FRANCE KLM podjęła już szereg zdecydowanych działań w celu zabezpieczenia swoich przepływów pieniężnych:

• Wprowadzono dodatkowe oszczędności, które wygenerują 200 mln euro w 2020 r ;

• Zrewidowano plan inwestycji o 350 mln euro, do którego zostaną dodane oszczędności wynikające z zmniejszonej skali prac konserwacyjnych ;

• Air France i KLM będą konsultować się z wybraną reprezentacją pracowników w sprawie kroków, które należy jeszcze podjąć w związku z oczekiwanym spadkiem aktywności, w tym projektu wdrożenia działalności częściowej ;

• W ubiegłym tygodniu Grupa AIR FRANCE KLM zaciągnęła kredyt odnawialny na łączną kwotę 1,1 miliarda euro, a KLM zaciągnął kredyt odnawialny na łączną kwotę 665 milionów euro. Na dzień 12 marca b.r. Grupa i jej spółki zależne dysponowały kwotą 6 miliardów euro w gotówce i ekwiwalentach.

Pomimo podjętych działań, nadal następuje gwałtowne ograniczenie działalności Grupy w związku z epidemią. Dlatego już dziś Grupa prognozuje znaczne pogorszenie swojej sytuacji finansowej, w porównaniu z perspektywami przedstawionymi podczas publikacji jej rocznych wyników. Szacuje się, że spadek przychodów z działalności pasażerskiej wynikający ze zmniejszenia oferowania, zostanie zrekompensowany jedynie o około 50% przez spadek kosztów zmiennych przed wprowadzeniem kroków oszczędnościowych.

W tym niezwykle trudnym kontekście grupa AIR FRANCE KLM z nadzieją przyjęła oświadczenia rządów francuskiego i holenderskiego, które analizują róże możliwości wsparcia Grupy.

Źródło, zdjęcie: no-name PR Agency