Zarząd chcąc osiągnąć porozumienie i zakończyć trwającą od ośmiu dni niezgodną z prawem akcję protestacyjną, przedstawił właśnie strajkującym propozycję kompromisu. Mamy nadzieję, że otworzy to drogę do porozumienia.

Poniżej zamieszczamy pełną treść propozycji:

Bezpieczeństwo oraz zaufanie Pasażerów zawsze jest absolutnym priorytetem linii lotniczych LOT. Zarząd nie może pozwolić na wystawianie tych wartości na szwank przez sytuację generowaną obecnym strajkiem. Dlatego w imię właśnie tych wartości oraz w trosce o setki naszych pracowników Zarząd LOT przedstawia niniejszą propozycję.

1. Deklarujemy podjęcie rozmów w kwestiach podniesionych przez protestujących – po zakończeniu niezgodnej z prawem akcji protestacyjnej

2. Osoby, które wzięły udział w akcji i otrzymały zwolnienia dyscyplinarne mogą wrócić do pracy na nowe umowy o pracę.

2a. Deklaracja ta nie dotyczy osób, które trakcie akcji poprzez sms-y oraz inne środki przekazu naruszały dobra osobiste innych osób, w tym kolegów z pracy

3. Zarząd deklaruje, że w przypadku zakończenia akcji strajkowej, uczestnicy nie zostaną obciążeni jej kosztami finansowymi i dyscyplinarnymi

3a. Deklaracja ta nie obejmuje przewidzianej prawem odpowiedzialności organizatorów akcji strajkowej podjętej niezgodnie z postanowieniami sądu RP

4. Zarząd deklaruje gotowość rozmów na wszelkie inne tematy newralgiczne dla pracowników PLL LOT – o ile będą prowadzone w ramach obowiązującego prawa oraz przepisów dot. relacji pracowniczych

Punkty 2a i 3a wynikają nie z woli Zarządu a z konieczności przestrzegania obowiązujących w RP przepisów prawa.

Źródło: Biuro Prasowe PLL LOT