Urząd Lotnictwa Cywilnego wydał zgodę na rozpoczęcie prób w locie dla polskiego odrzutowca Flaris Lar 1.

Samolot nr 007 o znakach SP-YLE napędzany silnikiem WILLIAMS FJ33-5A rozpoczyna kolejny krok na drodze do certyfikacji.

Bardzo dziękujemy Prezesowi ULC oraz całemu Zespołowi Specjalistów Departamentu Techniki Lotniczej ULC za wsparcie w rozwoju polskich innowacyjnych konstrukcji FLARIS – mówi Rafał Ładziński,  pomysłodawca i producent odrzutowca.

Jest to kamień milowy dla lotnictwa prywatnego. FLARIS LAR 1 jest najmniejszym na świecie dyspozycyjnym odrzutowcem startującym z trawy, jego koncepcja, parametry techniczne oraz opracowane technologie przewyższają wszystkie wyprodukowane dotychczas samoloty z napędem odrzutowym. 

Źródło: flaris.pl