Marzec to drugi z rzędu miesiąc, gdy polski rynek lotniczy notuje coraz mniej odwołanych i opóźnionych o ponad 3 godziny lotów. W marcu swoje statystyki poprawiły wszystkie duże porty lotnicze w naszym kraju, jednak zdecydowanie uwagę zwraca wynik katowickiego portu lotniczego, którego GIVT Index w porównaniu do marca zeszłego roku poprawił się aż o 85 proc.

Polska na tle innych rynków europejskich Ogólny indeks dla Polski wyniósł w 1 kwartale 2019 roku 11,4 wobec 13,3 w analogicznym okresie 2018 roku. Oznacza to, że liczba lotów odwołanych i opóźnionych o ponad 3 godziny spadła o 14,3 proc. W rozbiciu na poszczególne miesiące – wartość styczniowego indeksu to 14,67; w lutym było to 9,93 a w marcu 9,53. Indeks kwartalny dla Polski jest nieco lepszy niż zbiorczy wynik wszystkich krajów Unii Europejskiej (indeks kwartalny dla UE wyniósł 13,8; indeks miesięczny w styczniu wyniósł 16,58; w lutym 13,44 a w marcu 11,55). GIVT Index dla poszczególnych krajów kształtował się następująco:

– W pierwszym kwartale ubiegłego roku o dużym pechu mogli mówić francuscy pasażerowie. Strajk francuskich służb kontroli ruchu w ciągu zaledwie dwóch marcowych dni wygenerował prawie 100 tys. minut opóźnień, co miało również odzwierciedlenie w naszym zestawieniu. Do tego doliczyć można również problemy techniczne na lotnisku w Bordeaux oraz prace utrzymaniowe wieży w porcie lotniczym Paryż Orly, które z kolei przełożyły się na dodatkowe 27 tys. minut opóźnień. Pierwszy kwartał 2019 roku okazał się z kolei trudny dla pasażerów w Niemczech. Tym razem strajkowały służby ochrony w 8 niemieckich portach lotniczych, co skutkowało odwołaniem ponad tysiąca operacji. Powtórnie strajkowano także we Francji, jednak tym razem wygenerowane opóźnienia były mniejsze.

Brytyjski GIVT Index w głównej mierze odzwierciedla to, co dzieje się na czterech londyńskich lotniskach – Heathrow, Luton, Gatwick i Stansted. W ich przypadku opóźnienia wynikają z dwóch powodów – wykorzystania przepustowości oraz warunków pogodowych. W pierwszym kwartale 2018 roku utrzymywały się one bardzo długo, przez co Heathrow co miesiąc znajdowało się na podium wśród europejskich lotnisk z największymi opóźnieniami wynikającymi z lokalnych warunków atmosferycznych. Z kolei Stansted i Gatwick były w czołówce najbardziej zatłoczonych portów lotniczych. Na tym tle wyróżnia się zwłaszcza styczeń 2019, gdy Londyn nie miał swojego przedstawiciela wśród 20 europejskich lotnisk z największymi opóźnieniami w Europie, dzięki lepszym GIVT AG Dammstrasse 19| CH-6300 Zug| Switzerland Email: info@givt.com| www.givt.com| T: +41 41 588 1800 warunkom pogodowym oraz mniejszemu wykorzystaniu przepustowości – komentuje Piotr Rybicki, Head of Customer Relations w GIVT

Polskie lotniska Port lotniczy w Pyrzowicach okazał się bezkonkurencyjny – zanotował największy wzrost punktualności, co dało mu pierwszą pozycję wśród największych polskich lotnisk. W marcu 2019 roku zaledwie 0,26 proc. lotów zostało odwołanych lub było opóźnionych o przynajmniej 3 godziny. W całym pierwszym kwartale odsetek ten wyniósł 0,68 proc. Tym samym Pyrzowice wygrały zarówno w zestawieniu kwartalnym jak i miesięcznym. Wart odnotowania jest fakt, że miesięczny GIVT Index dla tego lotniska (marzec 2019/marzec 2018) poprawił się o aż 85,3 proc

Poza katowickim lotniskiem swoje wyniki poprawiły prawie wszystkie porty uwzględnione w zestawieniu. Wyjątek stanowią Balice, dla których indeks kwartalny wzrósł z 14,2 do 16,2. Jednak również ono zaliczyło lepszy wynik miesięczny w porównaniu do marca 2018.

– W przypadku polskich portów lotniczych kwestia przepustowości oraz warunki pogodowe w głównej mierze kształtują wyniki naszego indeksu. Zwłaszcza jeśli chodzi o pogodę styczeń 2018 roku dał się we znaki w całej Europie. Warunki atmosferyczne odpowiadały za połowę wszystkich odnotowanych GIVT AG Dammstrasse 19| CH-6300 Zug| Switzerland Email: info@givt.com| www.givt.com| T: +41 41 588 1800 opóźnień, co także było zauważalne w Polsce. W pierwszym kwartale tego roku pogoda była mniej problematyczna – zaznacza Piotr Rybicki, Head of Customer Relations w GIVT

GIVT Index: metodologia Indeks jest obliczany na podstawie dostępnych danych wewnętrznych oraz źródeł zewnętrznych jako udział opóźnionych o ponad 3 godziny i odwołanych lotów rejsowych startujących z danego kraju, regionu lub lotniska (indeks wynoszący 10 oznacza 1% zakłóconych lotów).

GIVT Index obrazuje skalę problemów, z jakimi mierzą się pasażerowie linii lotniczych. Nie jest to tylko kwestia wygody podróżowania, ale także należnych im pieniędzy, ponieważ w niemal wszystkich przypadkach określanych przez ten wskaźnik pasażerom przysługują m.in. odszkodowania finansowe. W Polsce co roku uprawnionych do takiej rekompensaty jest około miliona, a w UE aż ok. 25 milionów osób (zakładając, że wszyscy poszkodowani zgłosiliby się po należności, ich kwota wyniosłaby w skali roku 186 mln euro dla pasażerów w Polsce i aż 5 miliardów euro dla pasażerów w Europie).

Źródło: Szapiro/Shwann