Polskie Linie Lotnicze LOT zamierzają do końca października otrzymać certyfikat Międzynarodowego Stowarzyszenia Transportu Lotniczego IATA CEIV Pharma, który umożliwi przewóz leków i wartościowych produktów farmaceutycznych w najwyższym światowym standardzie. Ponadto LOT – jako pierwsza linia lotnicza w Europie Środkowej – uruchomił proces cyfrowej akceptacji i weryfikacji materiałów niebezpiecznych. Dzięki tym działaniom, nowoczesnej flocie i rozwijającej się siatce połączeń polski przewoźnik konsekwentnie buduje pozycję lidera w przewozach lotniczego cargo na rynkach Europy Środkowej i Wschodniej. 

Foto: Biuro Prasowe LOTWedług danych IATA, rynek przewozów farmaceutycznych sięga wartości 13,4 miliarda dolarów. Uzyskanie certyfikatu IATA CEIV Pharma otworzy polskiemu przewoźnikowi dostęp do rynku przewozów o rocznej wartości ponad 100 milionów złotych. Wdrożenie narzędzia, które umożliwia cyfrową akceptację i weryfikację materiałów niebezpiecznych (tzw. DG AutoCheck) sprawia z kolei, że LOT będzie jednym z niewielu przewoźników na świecie, który gwarantuje najwyższy światowy poziom bezpieczeństwa przewozu tych materiałów, zwiększa też efektywność ich przewożenia.

– Obie te inicjatywy to wyraz naszych dążeń do tego, by mieć najnowocześniejsze, najskuteczniejsze i najkorzystniejsze dla klientów rozwiązania. LOT Cargo dynamicznie się rozwija i stawia na innowacyjne rozwiązania, dzięki którym nie tylko upraszczamy procedury, ale także gwarantujemy jeszcze wyższy poziom bezpieczeństwa i pełną zgodność z przepisami. Naszą ambicją jest rozwijanie się w kierunkach, którymi jest zainteresowany polski rynek farmaceutyczny. Otwarcie się na certyfikację jest dowodem na to, że reagujemy na potrzeby rynku i klientów. Nadrabiamy też poprzednie lata, gdy rozwój LOT Cargo nie był realizowany w tak wyspecjalizowanych dziedzinach – mówi Michał Grochowski, dyrektor LOT Cargo.

Uzyskanie certyfikatu CEIV Pharma (Centre of Excellence Independent Validators Pharma IATA) oznacza konieczność spełnienia rygorystycznych warunków określonych przez Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych IATA. Jednym z tych wymogów jest zapewnienie odpowiedniej temperatury na całej trasie przewozu. Jest to niezbędne ze względu na to, że w większości produkty farmaceutyczne powinny być transportowane w temperaturze od 2 do 8 st. C. Certyfikacja obejmuje również pracowników. Personel spółki musi odbyć szkolenia nie tylko w zakresie procedur handlingowych (bezpośredniego fizycznego kontaktu z towarami), ale również co do przygotowywania i postępowania z dokumentami. Proces certyfikacji polega na serii szkoleń i audytów. Certyfikacji podlegają jednocześnie partnerzy LOT Cargo, m.in. firmy transportowe obsługujące dowóz leków na 
lotniska i ich odbiór z docelowych portów lotniczych. 

LOT Cargo w ramach zawartych umów z producentami i dystrybutorami już teraz przewozi niektóre leki, jednak nie dotyczy to wszystkich rodzajów produktów.

– Certyfikacja otwiera nam możliwość poszerzenia współpracy z wieloma istotnymi podmiotami na rynku farmaceutycznym. Są producenci, którzy swoje zlecenia uzależniają od posiadania przez przewoźnika certyfikatu. Producenci specjalistycznych produktów farmaceutycznych o dużej wartości chcą mieć pewność, że ich towary będą transportowane w odpowiednich warunkach i że na żadnym etapie transportu nie nastąpi nieoczekiwana sytuacja – mówi Michał Grochowski.

– Spełnienie standardów certyfikatu CEIV Pharma będzie ostatecznym potwierdzeniem, że LOT  jest przewoźnikiem, który w sposób bezpieczny, efektywny i profesjonalny dostarcza produkty farmaceutyczne wszystkim podmiotom z branży zdrowotnej, a więc docelowo pacjentom, których życie i zdrowie zależy właśnie od szybkości i jakości dostarczenia tych produktów. Cieszymy się, że LOT już wkrótce oficjalnie stanie się jednym z przewoźników, który doszedł do perfekcji w przewożeniu wrażliwego na czas i temperaturę ładunków cargo – dodaje Frederic Leger, dyrektor IATA ds. Lotnisk, Przewozu Pasażerów, Towarów i Bezpieczeństwa.

Towary farmaceutyczne, które LOT Cargo planuje transportować po uzyskaniu certyfikatu, to m.in. insulina (której Polska jest jednym z największych producentów), a także antybiotyki i szczepionki. Przewoźnik zamierza wejść również na rynek transportu produktów farmaceutycznych stosowanych w weterynarii.
Zakończenie procesu certyfikacji CEIV Pharma planowane jest na koniec października bieżącego roku. Już w kwietniu zakończył się natomiast proces wdrożenia narzędzia, które umożliwia zdigiatalizowanie procesu akceptacji i weryfikacji materiałów niebezpiecznych transportowanych przez LOT Cargo.

– Chcemy, aby nasi obecni i przyszli klienci mieli pewność, że LOT Cargo zapewnia efektywny i jednocześnie maksymalnie bezpieczny transport towarów. Przewóz materiałów niebezpiecznych wymaga szczególnej ostrożności i dbałości o każdy szczegół. DG AutoCheck pozwoli cyfrowo obsługiwać transport tych materiałów, a więc zapewnić temu procesowi najwyższą dokładność przy zachowaniu odpowiedniego tempa – mówi Michał Grochowski.

– DG AutoCheck to cyfrowe rozwiązanie umożliwiające bardziej efektywne zarządzanie transportem towarów niebezpiecznych drogą powietrzną, zwiększające jednocześnie bezpieczeństwo i wydajność oraz gwarantujące pełną zgodność z przepisami. LOT jako jedna z pierwszych linii lotniczych wprowadziła DG AutoCheck, dzięki czemu stał się liderem w cyfrowej ewolucji łańcucha dostaw towarów niebezpiecznych. Klienci LOT Cargo skorzystają na usprawnieniu obiegu dokumentacji elektronicznej w całym łańcuchu dostaw, a branża ładunków lotniczych będzie o jeden krok na drodze do pełnej digitalizacji procesu transportu – podkreśla Frederic Leger, dyrektor IATA ds. Lotnisk, Przewozu Pasażerów, Towarów i Bezpieczeństwa.  

W 2018 r. Polskie Linie Lotnicze LOT przewiozły ponad 50 tys. ton cargo i poczty. To 20-proc. wzrost w porównaniu do 2017 roku, ale również najlepszy wynik w 90-letniej historii przewoźnika.

– Na tak dobre wyniki wpłynęło wiele czynników. Po pierwsze mamy do dyspozycji nowoczesną flotę Boeingów 787 Dreamliner, które cechuje nie tylko najnowsza technologia, ale też najlepszy stosunek dostępnej przestrzeni cargo do wielkości samolotu. Ponadto LOT rozwija ofertę połączeń, dzięki czemu możemy naszym klientom zaoferować nie tylko doskonały produkt, ale i najlepszy czas transportu – mówi Michał Grochowski, dyrektor LOT Cargo.

Usługi LOT Cargo można rezerwować za pośrednictwem rozbudowanej sieci sprzedaży: w biurach LOT Cargo w Polsce i na świecie oraz za pośrednictwem agentów.

Źródło: Biuro Prasowe LOT